FlipdLearning.com – platformen, der vender læring på hovedet
Giver underviseren mulighed for at reducere mængden af informations- og vidensoverførsel samt at maksimere tiden til tilegnelse, bearbejdning og anvendelse af viden og færdigheder i klassen.

Giver eleven mulighed for at lære på egne præmisser - selv tage ansvar for hvor og hvordan den intenderede læring skal foregå.
Login Opret bruger
Se nærmere efter
Før din musemarkør over skærmen
Hvorfor FlipdLearning?
Underviseren får mulighed for at reducere tid anvendt på informationsoverførsel og samtidigt give eleven mere tid til tilegnelse, bearbejdning og anvendelse af viden og færdigheder i klassen.
Hvorfor FlipdLearning?
Elev og underviser får, via online multiple choice test, mulighed for at vurdere elevens vidensniveau i et specifikt stofområde og underviseren får indblik i, om den planlagte undervisning giver det ønskede læringsudbytte. Det bliver således muligt, sammen med eleven, at vurdere, hvor eleven er i læreprocessen i forhold til målet og tage stilling til, hvad næste skridt er. Med afsæt heri bliver det muligt at definere nye læringsmål for den enkelte elev samt generelt set at forbedre læringen og undervisningen i forhold til elevgruppen.
Hvorfor FlipdLearning?
Eleven får mulighed for online at stille spørgsmål til underviseren på ”tomandshånd”. Underviseren kan, med afsæt i de stillede spørgsmål, foretage eventuelle justeringer i forhold til eksempelvis mål, indhold og læringsmiljø - videreudvikle egen praksis samt forbedre elevernes læring
Hvorfor FlipdLearning?
Eleven får mulighed for at lære på egne præmisser - herunder selv tilrettelægge og tage ansvar for hvor og hvordan den intenderede læring skal foregå.
Hvorfor FlipdLearning?
Eleven får mulighed for at lære på egne præmisser - herunder selv tilrettelægge og tage ansvar for hvor og hvordan den intenderede læring skal foregå.
Hvorfor FlipdLearning?
Eleven får mulighed for at lære på egne præmisser - herunder selv tilrettelægge og tage ansvar for hvor og hvordan den intenderede læring skal foregå.
Online lektiekalender
Læreren udvikler modulet, vælger dato for hvornår eleven skal være færdig med modulet og modulet bliver automatisk lagt i elevens online kalender.
Nem oprettelse af uddannelsesmoduler
Nem oprettelse af uddannelsesmoduler med mulighed for direkte at indtale lyd, linke til videoer eller tilføje egner videoer, billeder eller tekst.
Chatfunktion
Eleverne har mulighed for at stille spørgsmål online via chatfunktionen imens de arbejder med modulet.